Pääsivu arrow Kristinoppi arrow Kristinoppi arrow Jeesus Kristus ja Hänen lunastustyönsä
18.07.2024
 
Jeesus Kristus ja Hänen lunastustyönsä Tulosta Sähköposti
27.06.2005
JEESUS KRISTUS JA HÄNEN LUNASTUSTYÖNSÄ


Uskonpuhdistaja tohtori Martti Lutherin
VÄHÄN KATEKISMUKSEN SELITYS eli

KRISTINOPPI

TOINEN LUKU - TOINEN USKONKAPPALE
JEESUS KRISTUS JA HÄNEN LUNASTUSTYÖNSÄ

 
173.

 
Miksi Lunastajamme nimenä on Jeesus?

 

Lunastajamme nimenä on Jeesus, koska hän on kaikkien ihmisten ainoa Vapahtaja ja Autuaaksitekijä, sillä juuri sitä Jeesus on suomeksi.

Matt. 1:21: Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.
 

 

Apt. 4:12: Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.

174.

Miksi Lunastajamme nimenä on Kristus?

 

Lunastajamme nimenä on Kristus eli Messias, jotka molemmat nimet ovat suomeksi Voideltu, sillä hänet on ihmisluontonsa puolesta voideltu mittaamattomasti Pyhällä Hengellä Lunastajan tehtävään.

Apt. 10:38: Te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesus Nasaretilaisen.
 

 

Joh. 3:34: Jumala ei anna Henkeä mitalla.

175.

Millainen on Lunastajamme Jeesus Kristus?

 

Lunastajamme Jeesus Kristus on ainutlaatuinen, sillä hän on jumal'ihminen eli tosi Jumala ja tosi ihminen samassa persoonassa. Jumalan Poika otti itseensä neitsyt Mariasta todellisen ja täyden ihmisyyden siten, että Jumala ja ihminen ovat Kristuksessa yksi persoona.

Kol. 2:9: Hänessä asuu jumaluudenkoko täyteys ruumiillisesti.
 

 

Joh. 1:14: Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttaan, senkaltaista kirkkautta kuin ainokaisella Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

176.

Mistä tiedän ja uskon, että Jeesus on tosi Jumala?

 

Minä tiedän ja uskon, että Jeesus on tosi Jumala, koska Pyhä Raamattu omistaa hänelle:

1. Jumalan nimen.

1 Joh. 5:20: Jeesus Kristus on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.
 

 

Joh. 20:28: Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani."

2. Jumalan ominaisuudet.

Iankaikkinen. Joh. 1: 1-2: Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä.
 

 

Muuttumaton. Hebr. 13:8: Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti.
 

 

Kaikkialla oleva. Matt. 28:20: Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.
 

 

Kaikkitietävä. Joh. 21:17: Herra, sinä tiedät kaikki.
 

 

Kaikkivaltias. Matt. 28:18: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
 

 

Hebr. 1:3: Hän kantaa kaiken (maailmankaikkeuden) voimansa sanalla.

3. Jumalan teot.

Pyhän Hengen lähettäminen. Joh. 15:26: Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.
 

 

Joh. 16:7: Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
 

 

Luominen. Joh. 1:3: Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
 

 

Kaitselmus. Kol. 1:17: Hänessä pysyy kaikki voimassa.
 

 

Luotujen käskeminen. Luuk. 8:25: Kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä ja ne tottelevat häntä.

Tehtävä: Lue Joh. 11:38-44: Jeesus herätti kuolleista Lasaruksen, Luuk. 7: 11-16: Nainin lesken pojan, sekä Matt. 28:5-6 ja Joh. 10:17-18: itsensä.

Syntien anteeksi antaminen. Matt. 9:6: Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi.
 

 

Viimeisen tuomion pitäminen. Joh. 5:27: Isä on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.

4. Sama kunnia kuin Isällä.

Joh. 5:23: ... että kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin, kuin he kunnioittavat Isää.

177.

Mistä tiedän ja uskon, että Lunastajani on tosi ihminen?

 

Tiedän ja olen varma, että Lunastajani Jeesus Kristus on tosi ihminen, koska Raamattu omistaa hänelle:

1. Ihmisen nimen.

1 Tim. 2:5: Yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.

2. Ihmiselle kuuluvat osat, ruumiin ja sielun.

Luuk. 24:39: Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen.
 

 

Matt. 26:38: Minun sieluni on syvästi murheellinen.

3. Ihmiselle ominaisia toimia.

Tehtävä: Lue: Luuk. 2:1-12: Jeesus syntyi, Luuk. 2:52: varttui, Joh. 4:6: väsyi, Mark. 4:38: nukkui, Matt. 4:2: Hänen tuli nälkä, Joh. 19:28: jano, Joh. 11:35: Hän itki, ja Matt. 26-27: kärsi ja kuoli.

178.

Mitkä kaksi luontoa on Vapahtajallamme?

 

Vapahtajallamme Jeesuksella on samanaikaisesti kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen. Ne ovat yhdistyneinä hänen persoonassaan siten, että molemmat ovat osallisia toistensa ominaisuuksista.

Niinpä esimerkiksi kärsimys on inhimillisen luonnon ominaisuus, mutta jumalallinen luonto oli siitä osallinen, kuten Raamattu todistaa: "Elämän ruhtinaan te tapoitte" (Apt. 3:15).

Kaikkivalta on taas Jumalan ominaisuus, joka on Kristuksen jumalallisella luonnolla. Mutta tästä samoin kuin muistakin jumalallisista ominaisuuksista Kristuksen inhimillinen luonto on osallinen.

Koko oikeauskoisen vanhan kirkon horjumaton Raamatun selitysperiaate, miten Kristusta koskevat kohdat on ymmärrettävä, on seuraava:

Milloin pyhä Raamattu sanoo, että Kristukselle on annettu jotakin ajassa, se tulee ymmärtää annetun Kristukselle inhimillisen luonnon puolesta, ei siis jumalallisen luonnon puolesta. Kun tätä periaatetta noudatetaan, ei jouduta ristiriitaan Raamatun itsensä kanssa.

Kol. 2:9: Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti.
 

 

1 Joh. 1:7: Jeesuksen Kristuksen, Hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
 

 

2 Sam. 7:19: Tämä on sen ihmisen tapa, joka on Herra Jumala. (Lutherin käännöksen mukaan).
 

 

Jer. 23:5-6: Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa. Hänen päivinänsä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa, ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan: "Herra on meidän vanhurskautemme."
 

 

Jes. 9:5: Lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.
 

 

Matt. 16:13,16: Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan? ... Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.

179.

Miksi Lunastajamme täytyi olla tosi ihminen?

 

Lunastajamme täytyi olla tosi ihminen, että hän saattoi meidän sijaisenamme olla lain alainen, täyttää lain, kärsiä ja kuolla. Koska ihminen oli lain rikkonut, ihmisen täytyi suorittaa sovitus.

Gal. 4:4-5: Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
 

 

Hebr. 2:14: Koska lapsilla on liha ja veri, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että . hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen.

180.

Miksi Lunastajamme täytyi olla tosi Jumala?

 

Lunastajamme täytyi olla tosi Jumala, että hän saattoi elämällään ja kuolemallaan maksaa kaikkien ihmisten puolesta täyden lunastushinnan ja sovittaa meidät Jumalan kanssa.

Ps. 49:8-9: Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa, sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää häneltä iäti suorittamatta.
 

 

2 Kor. 5:19: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille syyksi heidän rikkomuksiaan ja hän uskoi meille sovituksen sanan.

181.

Mitä eri virkoja Jeesuksella on Lunastajan tehtävässään?

 

Jeesuksella Kristuksella on Lunastajan tehtävässään kolme virkaa. Hän on 1. profeettamme, 2. ylimmäinen pappimme ja 3. kuninkaamme.

182.

Mitä Jeesus tekee profeettanamme?

 

Profeettanamme Jeesus on sanoin ja teoin ilmoittanut, että hän on Jumalan Poika ja maailman Vapahtaja. Näin hän teki itse ollessaan täällä maan päällä, samoin sitä ennen profeettain kautta ja sen jälkeen apostolien ja evankelistojen kautta. Hänen profeetan virkansa jatkuu yhä kaikkialla siellä, missä hänen evankeliumiaan julistetaan.

5 Moos. 18:15: Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, Herra, sinun Jumalasi herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni, häntä kuulkaa.
 

 

Matt. 17:5: Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä.
 

 

Luuk. 24:19: Jeesus Nasaretilainen oli profeetta, voimallinen teossa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä.
 

 

Joh. 20:21: Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät.
 

 

Luuk. 10: 16: Joka kuulee teitä, se kuulee minua, ja joka hylkää teidät, se hylkää minut.

183.

Mitä Jeesus tekee ylimmäisenä pappinamme?

 

Ylimmäisenä pappinamme Jeesus on sijaisenamme täyttänyt Jumalan lain ja antanut itsensä sovintouhriksi edestämme sekä puolustaa meitä jatkuvasti Isän luona taivaassa.

Hebr. 9:11-12: Kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi... meni hän ... oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
 

 

Gal. 4A-5: Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
 

 

1 Piet. 2:24: Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun.
 

 

1 Joh. 2: 1: Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

184.

Mitä Jeesus tekee kuninkaanamme?

 

Kuninkaanamme Jeesus

1. Vallitsee kaikkivaltiaana koko luomakuntaa ja on siis luonnonvaltakunnan kuningas.

Matt. 28:18: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
 

 

Luuk. 8:25: Kuka onkaan tämä, kun hän käskee sekä tuulia että vettä, ja ne tottelevat häntä.

2. Hallitsee armosanallaan seurakuntaansa maan päällä ja on siis armonvaltakunnan kuningas.

Joh. 18:36: Jeesus vastasi: Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta.
 

 

Matt. 21:5: Sanokaa tytär Siionille: Katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle sävyisänä ja ratsastaen aasilla, työaasin varsalla.
 

 

Luuk. 1:33: Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti.

3. Johdattaa seurakuntansa vihdoin iankaikkiseen kunniaan taivaassa ja on siis kunnianvaltakunnan kuningas.

2 Tim. 4:18: Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti.

185.

Mitkä eri olotilat Jeesuksella on lunastajan tehtävässään?

 

Jeesuksen Kristuksen lunastajan tehtävässä on kaksi olotilaa: alennuksen tila ja korotuksen tila.

Alennuksen tilassa hän oli pyhästä sikiämisestään aina hautaamiseensa asti.

Korotuksen tila alkoi hänen kuolleista heräämisestään ja kestää iankaikkisesti.

186.

Mitä oli Lunastajamme alennuksen tila?

 

Alennuksen tilassa Lunastajamme ei aina eikä täysin käyttänyt inhimillisen luontonsa Puolesta sitä jumalallista kirkkauttaan, josta hänen inhimillinen luontonsa oli osallinen, vaan hän alensi itsensä mitä syvimmällä tavalla voidakseen lunastaa meidät kuuliaisuudellaan ja kärsimisellään. Lunastus olisi jäänyt tekemättä, jos hän olisi aina ja täydellisesti käyttänyt jumalallista kirkkauttaan.

Fil. 2:6-8: Kristus Jeesus, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti.

Huomio: Toisinaan Jeesus käytti jumalallista kirkkauttaan inhimillisen luontonsa puolesta, esimerkiksi kirkastumisessaan ja kun hän teki ihmeitä. Siten hän osoitti olevansa Jumalan Poika ja luvattu Vapahtaja.

Joh. 10:37-38: Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä teen, niin vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä.

Tehtävä: Lue Mark. 9:1-8: Jeesuksen kirkastuminen.

187.

Millä sanoilla uskontunnustus kertoo Jeesuksen alennuksen tilan eri kohdat?

 

Uskontunnustus kertoo Jeesuksen alennuksen tilan eri kohdat sanoilla: Sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, kuoli ja haudattiin.

188.

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen sikiämisestä?

 

Raamattu opettaa Jeesuksen sikiämisestä, että Jumalan Poika tuli todelliseksi ihmiseksi, kun hän sikisi Pyhän Hengen ihmeellisestä vaikutuksesta neitsyt Mariassa. Siten hän on samalla puhdistanut ja pyhittänyt meidät omasta perisynnin alaisesta sikiämisestämme.

Luuk. 1:35: Enkeli sanoi Marialle: Pyhä Henki tulee sinun päällesi ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, on kutsuttava Jumalan Pojaksi.
 

 

Matt. 1:20: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.

189.

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen syntymästä?

 

Raamattu opettaa meille, että Jeesus syntyi äidistään neitsyt Mariasta todellisena ihmislapsena sekä köyhänä ja ristinalaisena.

Jes. 9:5: Lapsi on meille syntynyt, Poika on meille annettu.

Tehtävä: Lue Luuk. 2:1-20: jouluevankeliumi.

190.

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen kärsimisestä ja kuolemasta?

 

Raamattu opettaa, että Jeesus kärsi

- koko elämänsä ajan köyhyyttä, kiusauksia ja vainoa sekä myös yksinäisyyttä,

- että hän maanpäällisen elämänsä lopulla aivan erityisesti kärsi sanomattomat ruumiin ja sielun tuskat ja

- että hän kuoli ristillä, kirouksen puulla.

Matt. 8:20: Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole mihin hän päänsä kallistaisi.
 

 

Hebr. 4:15: Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, mutta kuitenkin ilman syntiä.
 

 

Matt. 26:40: Niin ette siis jaksaneet yhtä tuntia valvoa minun kanssani.
 

 

Luuk. 22:44: Kun hän oli suuressa tuskassa, hän rukoili yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan.
 

 

Matt. 27:46: Ja yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?"
 

 

Joh. 19:30: Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä.
 

 

Gal. 3:13: Kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu."

Jumalan hylkäämänä Jeesus kärsi edestämme iankaikkisen kadotuksen vaivat.

Tehtävä: Lue Jeesuksen elämän ristinalaisuudesta: Matt. 2. sekä kärsimyshistoria: esim. Matt. luvut 26-27.

191.

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen hautaamisesta?

 

Raamattu opettaa Jeesuksen hautaamisesta, että hänen pyhä, kuollut ruumiinsa otettiin alas ristiltä ja pantiin hautaan. Se ei alkanut maatua, vaan pysyi turmeltumattomana ylösnousemukseen asti.

Matt. 27:59-60: Joosef otti (Jeesuksen) ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka hän oli hakkauttanut kallioon.
 

 

Apt. 2:27: Sinä et salli Pyhäsi nähdä katoavaisuutta.

192.

Miksi Jumalan Poika alensi itsensä niin syvästi?

 

Jumalan Poika Jeesus Kristus alensi itsensä niin syvästi lunastaakseen minut, kadotetun ja tuomitun ihmisen. Siten hän vapahti minut kaikista synneistäni, kuolemasta ja perkeleen vallasta.

193.

Miten Kristus lunasti sinut kaikista synneistäsi?

 

Herrani Kristus lunasti minut kaikista synneistäni siten, että hän täytti puolestani Jumalan lain ja kärsi syntieni rangaistuksen. Näin hän vapautti minut myös synnin orjuudesta.

Gal. 4:4-5: Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
 

 

2 Kor. 5:21: Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän edestämme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.
 

 

Joh. 1:29: Katso, Jumalan Karitsa, joka kantaa maailman synnin.
 

 

Gal. 3:13: Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu."
 

 

Joh. 8:34,36: Joka syntiä tekee, on synnin orja... Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

194.

Miten Kristus vapahti sinut myös kuolemasta?

 

Herrani Kristus vapahti minut kuolemasta siten, että hän suoritti täyden lunastushinnan synneistäni. Sen tähden iankaikkisella kuolemalla ei ole enää mitään oikeutta eikä valtaa minuun. Ajallinen kuolema on portti iankaikkiseen elämään eikä voi siis minua vahingoittaa.

1 Kor. 15:55-57: Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun pistimesi? Mutta kuoleman pistin on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
 

 

2 Tim. 1:10: Vapahtajamme Jeesus Kristus kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta.

195.

Miten Kristus vapahti sinut myös perkeleen vallasta?

 

Herrani Kristus vapahti minut myös perkeleen vallasta siten, että hän voitti hänet ja riisui hänet aseista. Tämä hirmuinen vihollinen ei voi nyt enää syyttää minua, ja minä voin Herrani Kristuksen omana voitollisesti vastustaa hänen kiusauksiaan ja jos heikkouttani lankeaisinkin, saan nousta armon voimalla.

1 Moos. 3:15: Minä panen vihollisuuden sinun ja vaimon välille, sinun siemenesi ja hänen Siemenensä välille. Hän on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä Häntä kantapäähän.
 

 

1 Joh. 3:8: Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot.
 

 

Room. 8:31: Mitä me siis tähän sanomme: Jos Jumala on puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
 

 

Jaak. 4:7: Vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee.
 

 

1 Piet. 5:9: Vastustakaa häntä (perkelettä) lujina uskossa.
 

 

1 Joh. 2:1: Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.

196.

Kuinka kalliilla hinnalla Kristus lunasti sinut?

 

Herrani Jeesus Kristus lunasti minut, ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä kalliilla verellään, viattomalla kärsimisellään ja kuolemallaan. Näin hän on kaikkensa uhraamalla minun sijastani tehnyt ja maksanut kaiken, mitä olin velkaa Jumalalle.

1 Piet. 1:18-19: Ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.
 

 

1 Joh. 1:7: Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
 

 

Jes. 53:5: Hänet on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut.

197.

Ketkä Kristus on näin lunastanut ja vapahtanut?

 

Herrani Jeesus Kristus on näin lunastanut ja vapahtanut minut ja kaikki muutkin syntiset.

1 Tim. 1: 15: Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.
 

 

1 Joh. 2:2: Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.
 

 

2 Kor. 5:19: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille syyksi heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
 

 

2 Piet. 2:1: ...on oleva valheenopettajia, jotka ... kieltävät Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon.

198.

Mitä on Lunastajamme korotuksen tila?

 

Korotuksen tilassa Lunastajamme käyttää nyt aina ja täysin inhimillisen luontonsakin puolesta jumalallista kirkkauttaan.

Fil. 2:9: Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman.

199.

Millä sanoilla uskontunnustus kuvaa Lunastajamme korotuksen tilan eri kohtia?

 

Lunastajamme korotuksen tilan eri kohtia uskontunnustus kuvaa seuraavilla sanoilla: Astui alas helvettiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet.

200.

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen astumisesta alas helvettiin?

 

Raamattu opettaa Jeesuksen astumisesta alas helvettiin, että kun Jeesus oli tullut eläväksi haudassaan, hän astui alas helvettiin ja näyttäytyi siellä kaikille vihollisilleen mahtavana pimeyden valtojen voittajana. Jeesus ei siis astunut sinne kärsimään, vaan osoittamaan voittonsa. Se oli valtava lain saarna, jolla hän riisui aseet vihollisiltaan ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi.

1 Piet. 3:18-19: Kristus ... kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille.
 

 

Ef. 4:9-10: Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin että hän oli astunut alaskin, maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
 

 

Kol. 2:15: Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan riemuvoiton.

201.

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen ylösnousemuksesta?

 

Raamattu opettaa Jeesuksen ylösnousemuksesta, että hän nousi voitollisesti kuolleista ja haudasta kolmantena päivänä, ruumis kirkastettuna ja näyttäytyi useita kertoja opetuslapsilleen.

Apt. 3:15: Hänet on Jumala herättänyt kuolleista ja me olemme sen todistajia.
 

 

1 Kor. 15:4-6: Hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, ja hän näyttäytyi Keefaalle ja sitten niille kahdelletoista. Sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle.

Tehtävä: Etsi Raamatustasi evankeliumien kertomukset Jeesuksen ylösnousemuksesta ja lue ne.

202.

Mitä Jeesuksen ylösnousemus merkitsee sinulle?

 

Jeesuksen ylösnousemus on tuonut minulle, samoin kuin muillekin syntisille, täyden lohdutuksen ja rauhan, jonka saan uskossa omistaa itselleni. Hänen ylösnousemuksensa nimittäin todistaa, että

1. Jeesus on Jumalan Poika ja jokainen hänen sanansa on totta.

Joh. 10:18: Minulla on valta antaa henkeni ja valta ottaa se jälleen. Sen käskyn minä olen saanut Isältäni.
 

 

Hebr. 6:18: Jumala ei ole voinut valehdella.

2. Isä on hyväksynyt Poikansa sovintouhrin ja on sen nojalla vanhurskauttanut maailman.

Room. 4:25: Kristus on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

3. Tulee yleinen ylösnousemus. Silloin epäuskossa kuolleet tuomitaan, mutta kaikki Kristukseen uskovat nousevat iankaikkiseen elämään.

Joh. 11:25: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
 

 

1 Kor. 15:12,20-21: Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut ylös kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleitten ylösnousemusta ole... Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneista. Koska siis kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myös kuolleitten ylösnousemus tullut ihmisen kautta.
 

 

2 Kor. 5: 10: Sillä kaikkien meidän pitää ilmestyä Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

203.

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen astumisesta taivaaseen?

 

Raamattu opettaa Jeesuksen astumisesta taivaaseen seuraavaa. Jeesus on näkyväisesti inhimillisen luontonsa puolesta noussut taivaaseen Isän kunniaan. Hän on Vapahtajanamme ottanut taivaan kaikkine asuinsijoineen haltuunsa meitä omiaan varten.

Ef. 4:10: Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki.
 

 

Joh. 14:3: Minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.
 

 

Joh. 14:2-3: Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.

204.

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen istumisesta Isän oikealla puolella?

 

Raamattu opettaa, että Jeesus on istuutunut Isän oikealle puolelle. Niin hän nyt inhimillisenkin luontonsa puolesta jumalallisessa kaikkivallassa vallitsee kaikkea ja täyttää kaikki. Aivan erityisesti hän hallitsee ja varjelee seurakuntaansa maan päällä.

Isän oikea puoli ei tarkoita jotakin suljettua tilaa tai paikkaa, vaan ikuista, loputonta, jumalallista voimaa, valtaa ja majesteettia, jonka kautta hän vaikuttaa, hallitsee ja täyttää kaikki.

1 Piet. 3:22: Jeesus on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella, ja hänen alleen ovat enkelit, vallat ja voimat alistetut.
 

 

Ef. 1:20-22: Jumala asetti Kristuksen oikealle puolelleen taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle.
 

 

Ps. 110:1: (Isä sanoo Jeesukselle:) Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.
 

 

Hebr. 1:3: Poika... on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istuutunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa.
 

 

1 Joh. 2:1-2: Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on Puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.
 

 

Matt. 27:64: Tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.
 

 

Matt. 28:20: Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.
 

 

Matt. 18:20: Missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä.

205.

Mitä Raamattu opettaa Jeesuksen tulemisesta tuomiolle?

 

Raamattu opettaa, että Jeesus tulee tuomiolle näkyvästi ja suuressa kunniassa. Hän tuomitsee maailman Sanansa mukaan. Epäuskoiset tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen, mutta uskovansa Jeesus vie iankaikkiseen iloon. Tämä tapahtuu viimeisenä päivänä, jonka Jumala on määrännyt ja jonka hän yksin tietää. Jumala on salannut meiltä Kristuksen toisen tulemisen ajankohdan, että me valvoisimme uskossa ja olisimme aina valmiit ottamaan hänet vastaan.

Apt. 1:11: Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.
 

 

Matt. 25:31: Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle.
 

 

Apt. 17:31: Jumala on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista.
 

 

Matt. 24:27: Niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy länteen saakka, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva.
 

 

Joh. 12:48: Se sana, jonka minä olen puhunut, on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä.
 

 

Joh. 3:18: Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita.
 

 

Mark. 13:32-33: Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee.
 

 

1 Piet. 4:7: Kaiken loppu on lähellä.
 

 

Kol. 34: Kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.
 

 

Mark. 16:16: Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
 

 

Matt. 25:46: Nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.

Tehtävä: Lue Matt. 25:31-46: viimeinen tuomio.

206.

Mitä Vapahtajasi lunastustyö merkitsee sinulle?

 

Jeesus on lunastanut eli ostanut minut omakseen. Hän on nyt minun Herrani, jonka valtakunnassa minulla on hänen iankaikkinen vanhurskautensa, viattomuutensa ja autuutensa omanani.

Jo nyt saan uskossa autuaana palvella häntä hänen valtakunnassaan ja toimia kuuliaisena hänen Sanalleen. Taivaassa voin sitten täydellisessä autuudessa palvella ja ylistää häntä.

Jes. 43:1: Älä pelkää, sillä minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun.
 

 

Joh. 20:28: Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani."
 

 

2 Kor. 5:15: Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.
 

 

1 Joh. 3:2: Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.
 

 

Jes. 35:10: Niin Herran vapahdetut palaavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.

207.

Mitä tunnustat sanoilla: "Tämä on varmasti totta"?

 

Sanoilla "Tämä on varmasti totta" tunnustan luottavani Kristukseen elämässä ja kuolemassa.

Room. 8:38-39: Minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä... voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
 

 

2 Tim. 4:18: Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen.

 

« Edellinen   Seuraava »
Kristinoppi
Johdanto
Raamattu
Ensimmäinen luku
Toinen Luku
Kolmas luku, Herran rukous
Neljäs luku, sakramenteista
Viides luku, Avaintenvalta ja rippi
Kuudes luku, Pyhän ehtoollisen sakramentti
Luterilaisten tunnussana
LISÄYS 1, Herran siunaus
LISÄYS 2, Armolahjoista
LIITE 1, Raamatun kirjat ja niistä käytetyt lyhennykset
LIITE 2, Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat
LIITE 3, Kirkkovuosi
LIITE 4, Ohje kasteen toimittamiseksi hätätapauksessa
LIITE 5, Konfirmaatiokysymykset ja -vastaukset
LIITE 6, Nikealainen uskontunnustus
LIITE 7, Athanasioksen uskontunnustus
 
Top!
Top!