Pääsivu arrow Kristinoppi arrow Kristinoppi arrow Pyhä Henki
18.07.2024
 
Pyhä Henki Tulosta Sähköposti
13.07.2005
PYHÄ HENKI


Uskonpuhdistaja tohtori Martti Lutherin
VÄHÄN KATEKISMUKSEN SELITYS eli

KRISTINOPPI

TOINEN LUKU - KOLMAS USKONKAPPALE
PYHÄ HENKIMinä uskon Pyhään Henkeen


210.

Kuka on Pyhä Henki?


Pyhä Henki on jumaluuden kolmas persoona, tosi Jumala yhdessä Isän ja Pojan kanssa.


Matt. 28:19: Kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.


Huomio: Jeesus ei sano nimiin, vaan nimeen, sillä on vain yksi Jumalan nimi, joka on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi.


211.

Mistä tiedät, että Pyhä Henki on tosi Jumala?


Pyhä Henki on tosi Jumala, sillä Raamattu omistaa hänelle

1. Jumalan nimen.


Apt. 5:3-4: Ananias... miksi koetit pettää Pyhää Henkeä.. et ole valehdellut ihmisille, vaan Jumalalle.
 


1 Kor. 3:16: Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?


2. Jumalan ominaisuudet.


Kaikkialla oleva: Ps. 139:7-8: Minne minä voisin mennä, missä ei sinun Henkesi olisi, minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä helvettiin vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä.
 


Kaikkitietävä: 1 Kor. 2:10: Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.
 


Kaikkivaltias: 1 Kor. 12: 11: Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki, jakaen kullekin erikseen, niin kuin tahtoo.
 


Pyhä: Jes. 6:3: Pyhä, Pyhä, Pyhä on Herra Sebaot.
 


Hänen nimensäkin on Pyhä Henki.


3. Jumalan teot.


Lähtee Isästä ja Pojasta: Joh. 15:26: Jeesus sanoi: Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.
 


Joh. 16:7: Jeesus sanoi: Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
 


Gal. 4:6: Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt teidän sydämiinne Poikansa Hengen, joka huutaa: "Abba, Isä."
 


Room. 8:9: Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.
 


2 Tess. 2:8: Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa Hengellä.
 


Jes. 11: 1,2,4: Mutta Iisain kannosta puhkeaa Virpi ja Vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki ... ja hän surmaa jumalattomat huultensa Hengellä.
 


Luominen: Ps. 33:6: Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa Hengellä.
 


Uudestisynnyttäminen ja uudistus: Tiit. 3:5: Hän pelasti meidät uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta.
 


Joh. 3:5: Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
 


Jumalan sanan antaminen eli inspiraatio: 2 Tim. 3:16: Kaikki Raamatun kirjoitus on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta.
 


2 Piet. 1:21: Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.
 


Ihmeet: Matt. 12:28: Jos minä Jumalan Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne.


212.

Miten Pyhä Henki on saattanut sinut uskoon?


Pyhä Henki on

1. Lain kautta saattanut minut tuntemaan syntisyyteni.


Jer. 23:29: Eikö minun sanani ole kuin tuli, sanoo Herra, ja kuin vasara, joka kallion murtaa.
 


Gal. 3:24: Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me tulisimme uskosta vanhurskaiksi.
 


Room. 3:20: Lain kautta tulee synnin tunto.


2. Evankeliumin kautta hän on kutsunut minut omistamaan Jumalan armon eli syntien anteeksiantamuksen. Hän on evankeliumin kirkkaalla valolla valaissut pimeän sydämeni niin, että tunnen Jeesuksen Kristuksen, Vapahtajani, ja uskon sydämestäni häneen. Näin Pyhä Henki on antanut omalletunnolleni oikean turvan, lohdutuksen ja rauhan.


Luuk. 14:17: Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina.
 


1 Piet. 2:9: Jumala on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.
 


Room. 10:17: Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.
 


Joh. 16:14: Jeesus sanoi: Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.


Tehtävä: Lue Apt. 16:25-34: Filipin vanginvartijan kääntymys.


213.

Millaisilla käsitteillä Raamattu kuvaa tätä Pyhän Hengen työtä?


Raamattu käyttää muiden muassa seuraavia käsitteitä siitä Pyhän Hengen työstä, joita ihminen pääsee osalliseksi Jumalan armosta:

1. Kääntymys eli paluu Jumalan tykö. Lue Apt. 11:20-21, 1 Piet 2:25.

2. Uudestisyntyminen. Lue Joh. 15, 1 Joh. 5:1, 1 Piet. 1: 23.

3. Kuolemasta herättäminen eli eläväksi tekeminen. Lue Kol. 2:12, Ef, 2:5-8. Luuk. 15:32.

4. Valaiseminen, pimeydestä valoon saattaminen. Lue Ef. 5:8, Apt. 26:18, Joh. 12:46. 2 Kor. 4:6.

5. Parannus eli mielenmuutos. Lue Luuk. 13:3-5, 15:7 ja 24:47.

Huomio: Sana parannus on tarpeen ymmärtää oikealla tavalla, ettemme joudu harhaan. Usein luullaan, että se tarkoittaisi ihmisen omia yrityksiä parantaa elämäänsä ja niin kelvata Jumalalle. Näin ei kuitenkaan ole, vaan se tarkoittaa ihmisen mielen "parantamista" eli mielenmuutosta, minkä Jumala saa sanallaan aikaan ihmisessä. Siinä esiintyvät edellä esitetyt kääntymyksen kaksi kohtaa: 1. Omantunnon hätä, kun ihminen lain sanan kautta käsittää sydämessään, että hän on todella ansainnut Jumalan iankaikkisen hylkäystuomion. 2. Omantunnon lohdutus. Sen vaikuttaa evankeliumi, kun se ilmoittaa, että Kristus on jo ansainnut kaikille syntisille lahjaksi syntien anteeksiantamuksen. Niin evankeliumi synnyttää uskon anteeksiantoon ja antaa tunnonrauhan. Parannuksen hedelmänä seuraa kiitollinen, halukas kuuliaisuus Jumalan sanalle ja tahdolle. - Toisinaan Raamattu käyttää sanaa parannus tarkoittamaan vain sen ensimmäistä kohtaa, siis katumusta eli omantunnon hätää, esim. Luuk. 24:47.


214.

Vaikuttaako Pyhä Henki yksin kääntymyksen vai voiko ihminen itse siinä myötävaikuttaa?


Perisynnin alainen ihminen ei luonnostaan tunne Kristusta eikä Jumalan armoa. Hänellä ei ole halua, kaipausta eikä voimaa kääntyä totuudessa Jumalan puoleen tai siinä myötävaikuttaa vähäisimmässäkään määrin. Kaikki kunnia ja kiitos pelastuksestamme kuuluu Jumalalle, joka yksin saa aikaan meissä kääntymyksen niin, että uskomme Jeesukseen.

Vaikka ihmisellä on ajallisen elämän asioissa jossain määrin vapaata tahtoa, niin hengellisissä asioissa epäuskoiselta ihmiseltä puuttuu vapaa tahto tyystin. Sellainen ihminen, joka jo tahtoo uskoa Jeesukseen, uskoo, vaikka ei vielä olisikaan uskonsa olemassaolosta tietoinen.


1 Kor. 2:9-10: Sen, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat, sen Jumala on ilmoittanut meille Henkensä kautta, sillä Henki tutkii kaikki, Jumalan syvyydetkin.
 


1 Kor. 2:14: Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on.
 


Ef. 2. 1: Te olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne.
 


Joh. 6.44: Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä.


Tehtävä: Keskustellaan, voiko epäuskoinen ihminen tehdä niin sanottua ratkaisua ja onko ihmisen vallassa valita Jumala ja iankaikkinen elämä.


215.

Mitä muuta Pyhä Henki on vaikuttanut sinussa kuin uskon?


Samalla kun Pyhä Henki on antanut minulle uskon Jeesukseen, hän on myös uudistanut sydämeni ja antanut minulle uuden mielen ja uuden tahdon niin, että todella sydämestäni haluan elää Jumalan kunniaksi ja rakastaa häntä.

Uskon kautta hän antaa minulle jatkuvasti voimaa voitolliseen taisteluun kiusaajaa, maailmaa ja omaa syntistä lihaani vastaan sekä intoa ja voimaa kristilliseen vaellukseen ja hyviin tekoihin. (Pyhitys sanan suppeassa merkityksessä).


Ps. 51:12: Jumala, luo minuun puhdas sydän, ja anna minulle uusi vahva henki.
 


1 Piet. 5:8-9: Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niin kuin ärjyvä leijona, etsien kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää.
 


1 Joh. 5:4: Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme.
 


Gal. 5:24: Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen.
 


Room. 6:22: Nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys.
 


Room. 7:22: Sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin.


Tehtävä: Keskustellaan, miten ihmisen järki ja ymmärrys, tahto ja tunne-elämä muuttuvat, kun hän kääntyy epäuskosta uskoon. Muuttuuko ihmisen perusluonne?


216.

Mitkä ovat hyviä tekoja?


Kaikki asiat ja teot, joita Kristukseen uskova ajattelee, puhuu ja tekee Jumalan kymmenen käskyn mukaan Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi, ovat hyviä tekoja. Niihin kuuluvat muiden muassa uskossa hoidettu ajallinen elämäntehtävä eli kutsumus, uskossa eletty elämänosa sekä kristityn hengellinen pappeus. Ne ovat Jumalalle mieluisia ja otollisia uskon tähden, sillä usko omistaa puhdistuksen ja anteeksiantamuksen Kristuksessa kaikesta siitä pahasta, jolla vanha ihmisemme tahraa hyvät tekomme.


Ef. 2:10: Me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.
 


Kol. 3:23-24: Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta.
 


Ef. 6:5-8: Palvelijat, olkaa kuuliaiset maallisille isännillenne, pelossa ja vavistuksessa, sydämenne yksinkertaisuudessa, niin kuin Kristukselle, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niin kuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä, tietäen, että mitä hyvää kukin tekee, sen hän saa takaisin Herralta, olkoonpa orja tai vapaa.
 


Ps. 119:32: Minä juoksen sinun käskyjesi tietä, sillä sinä lohdutat minun sydämeni. (Käännös Lutherin mukaan).
 


1 Kor. 10:31: Söittepä siis tai joitte tai teittepä mitä hyvänsä, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi.
 


Gal. 5:13: Palvelkaa toisianne rakkaudessa.
 


1 Piet. 2:9: Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.


217.

Kuinka säilyt uskossa?


Saan turvallisesti luottaa siihen, että Pyhä Henki evankeliumin kautta säilyttää ja varjelee minut loppuun asti oikeassa uskossa.


Fil. 1:6: Hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.


218.

Miksi kaikki, jotka kuulevat evankeliumia, eivät tule uskoon ja pelastu?


Pyhä Henki tahtoo vaikuttaa uskon jokaisessa, joka kuulee evankeliumia, mutta kaikki eivät silti usko. Niin ne, jotka loppuun asti vastustavat Jumalan sanaa ja Pyhää Henkeä, joutuvat omasta syystään kadotukseen.


Hes. 33:11: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää.
 


Matt. 23:37: Kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette ole tahtoneet.
 


Hoos. 13:9: Se on sinun turmiosi, Israel, että olet minua vastaan, joka olen sinun apusi.
 


2 Tess. 3:2: Usko ei ole joka miehen.
 


Ps. 109:17: Hän rakasti kirousta, ja se kohtasi häntä. Hän ei huolinut siunauksesta, ja se väistyi hänestä kauas. (Sanottu Juudas Iskariotista).
 


Hebr. 4:2: Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat.


Viimeksi päivitetty ( 13.07.2005 )
« Edellinen   Seuraava »
Kristinoppi
Johdanto
Raamattu
Ensimmäinen luku
Toinen Luku
Kolmas luku, Herran rukous
Neljäs luku, sakramenteista
Viides luku, Avaintenvalta ja rippi
Kuudes luku, Pyhän ehtoollisen sakramentti
Luterilaisten tunnussana
LISÄYS 1, Herran siunaus
LISÄYS 2, Armolahjoista
LIITE 1, Raamatun kirjat ja niistä käytetyt lyhennykset
LIITE 2, Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat
LIITE 3, Kirkkovuosi
LIITE 4, Ohje kasteen toimittamiseksi hätätapauksessa
LIITE 5, Konfirmaatiokysymykset ja -vastaukset
LIITE 6, Nikealainen uskontunnustus
LIITE 7, Athanasioksen uskontunnustus
 
Top!
Top!