Pääsivu arrow Kristinoppi arrow Kristinoppi arrow Seurakunta
18.07.2024
 
Seurakunta Tulosta Sähköposti
13.07.2005
SEURAKUNTA


Uskonpuhdistaja tohtori Martti Lutherin
VÄHÄN KATEKISMUKSEN SELITYS eli

KRISTINOPPI

TOINEN LUKU - KOLMAS USKONKAPPALE
SEURAKUNTAMinä uskon ... yhden, pyhän, kristillisen seurakunnan, pyhien ihmisten yhteyden


219.

Mikä on Kristuksen seurakunta eli kirkko?


Kristuksen seurakunta eli kirkko on kaikkien niiden ihmisten joukko, jotka sydämessään todella turvaavat Jeesukseen. Tätä joukkoa sanotaan myös pyhien ihmisten yhteydeksi ja yhdeksi pyhäksi yhteiseksi seurakunnaksi eli kristikunnaksi. Kristityt eli uskovat ovat siis kirkko, ja sen Pää on Kristus. Se ei ole ihmisten aikaansaannos, vaan se on Pyhän Hengen luomus, joka on syntynyt armonvälineiden vaikutuksesta.


Ef. 2:19-22: Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä.
 


Ef. 5:25-26: Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta.
 


Room. 8:9: Se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa.
 


Kol. 1:18: Hän on ruumiin, se on, seurakunnan Pää.


Tehtävä: Lue Apt. 1 ja 2: Uuden liiton seurakunnan synty.

Luther: "Sillä Jumalan kiitos, seitsenvuotias poikanen tietää näinä aikoina, mikä seurakunta on, nimittäin uskovaiset, pyhät, lampaat, jotka kuulevat paimenensa äänen" (Smalkaldin uskonkohdat).


220.

Millainen on Kristuksen kirkko?


Kristuksen kirkko on näkymätön, pysyvä, yksi, pyhä, kristillinen ja yhteinen eli yleinen.


221.

Mitä tarkoittaa, että kirkko on näkymätön?


Kristuksen kirkko on täällä maailmassa meille ihmisille olemuksensa puolesta näkymätön, koska ihminen ei voi nähdä toisen sydämeen ja todeta, onko siellä uskoa. Koska todellinen kirkko on ihmissilmälle näkymätön, me sanomme uskontunnustuksessa: "Minä uskon ... seurakunnan. "


Tim. 2:19: Herra tuntee omansa.
 


Luuk. 17:20-21: Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla eikä voida sanoa: "Katso, täällä se on", tai: "Tuolla". Sillä, katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. (Näin myös Luther).


Tehtävä: Lue 1 Kun. 19:14,18: profeetta Elia ja 7000, ja 2 Sam. 15: 11: Eräät seurasivat Absalomia tietämättömyydestä.


222.

Mitä tarkoittaa, että kirkko on pysyvä?


Kristuksen kirkko on pysyvä, koska Pyhä Henki jatkuvasti maailman loppuun asti kokoaa ja varjelee uskovien joukkoa maan päällä. Se on siis olemassa täällä maailman loppuun asti.


Matt. 16:18: Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, eivätkä helvetin portit sitä voita.
 


Matt. 28:20: Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.


223.

Mitä tarkoittaa, että kirkko on yksi?


Kristuksen kirkko on yksi, koska

1. Kolmiyhteinen Jumala on yksi.

2. Kirkon ainoa perustus on Kristus.

3. Sen jäsenillä on sama usko, samat armonvälineet ja sama toivo.

4. He elävät samassa hengellisessä ruumiissa saman Pään eli Kristuksen alaisina.


Ef. 4:4-6: Yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa.
 


Joh. 10:16: Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitäkin minun tulee johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen.
 


1 Kor. 3:11: Muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.


Luther: "Minä uskon, että maan päällä on olemassa pelkkien pyhien pyhä, pieni joukko ja seurakunta yhden ainoan Pään, Kristuksen alaisena, Pyhän Hengen kokoonkutsumana, yhdessä uskossa, mielessä ja käsityksessä, omaten monenlaisia lahjoja, mutta yksimielisenä rakkaudessa, ilman lahkoja ja eripuraisuuksia."


224.

Mitä tarkoittaa, että kirkko on pyhä?


Kristuksen kirkko on pyhä, koska

1. Kristus on sen pyhittänyt ja puhdistanut verellään synneistä armonvälineiden kautta.


Hebr. 10:19,22: Meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään... sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä.
 


1 Kor. 1:2: Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät.


2. Se palvelee Jumalaa pyhillä ja vanhurskailla teoilla.


1 Piet. 2:5: Rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia.


225.

Mitä tarkoittaa, että kirkko on kristillinen?


Kristuksen kirkko on kristillinen, koska sen ainoana perustuksena on Kristus ja hänen antamansa apostolis-profeetallinen Raamatun sana.


1 Kor. 3:11: Muuta perustusta kukaan ei voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus.
 


Ef. 2:19-20: Te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Jeesus Kristus.


226.

Mitä tarkoittaa, että kirkko on yhteinen eli yleinen?


Kristuksen kirkko on yhteinen eli yleinen, koska kaikki Kristukseen uskovat kaikkina aikoina kaikkialla maailmassa kuuluvat siihen.


Gal. 3:28: Tässä ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.
 


Kol. 1:5-6: Evankeliumin totuuden sana... on tullut teidän tykönne, niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa.
 


Ilm. 7:9: Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota kukaan ei voinut laskea, kaikista kansanheimoista, sukukunnista, kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään.


227.

Mitkä ovat Kristuksen kirkon tuntomerkit?


Vaikka Kristuksen kirkko on olemuksensa puolesta ihmissilmälle näkymätön, sillä on kuitenkin tuntomerkkinsä, joiden perusteella se voidaan löytää ja joiden perusteella siihen voidaan uskollisesti pitäytyä. Nämä tuntomerkit ovat Jumalan sanan oikea opetus ja Kristuksen asetuksen mukaan jaetut sakramentit.


Jes. 55: 10-11: Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun Sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaa, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.
 


Joh. 8:31-32: Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.
 


Joh. 10:27-28: Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni.
 


Luuk. 8: 11: Siemen on Jumalan sana.


228.

Mikä vaikutus kirkon tuntomerkeillä on sen olemassaoloon ja elämään?


Kirkon olemassaoloa ja elämää ei voi erottaa sen tuntomerkeistä.

Siellä, missä kirkon tuntomerkit tyystin lakkaavat, siellä lakkaa kirkkokin olemasta.

Siellä, missä sallitaan kylvää muutakin kuin puhdasta Jumalan sanaa, saa vihollinen tehdä rauhassa kylvötyötään ja uskovat ovat sellaisen kirkon julistuksen tähden alituisessa vaarassa.

Siellä, missä kirkon tuntomerkit ovat puhtaat, uskovat saavat Hyvän Paimenen tarkoittaman paimenhoidon. Siellä heillä on oikea hengellinen koti.


Ilm. 3:10-11: Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi.
 


Gal. 5:9: Vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan.


Tehtävä: Lue Apt. 15: Apostolinen kirkko torjui pakanakristityille esitetyn vaatimuksen: "Ellette ympärileikkauta itseänne ... ette voi pelastua."


229.

Mikä on paikallisseurakunta?


Paikallisseurakunta on sellainen uskovien ja pyhien joukko, joka kokoontuu jollakin paikkakunnalla sanan ja sakramenttien ympärille ja elää niistä. Siihen on voinut sekaantua jumalattomia ja teeskentelijöitä, mutta he eivät kuulu olemuksellisesti seurakuntaan. Raamattu puhuu paikallisseurakunnista monikossa ja sanoo niitä Jumalan ja Kristuksen seurakunniksi. Siten Raamattu osoittaa, että paikallisseurakunnat ovat jumalallisia.


1 Kor. 16:19: Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta.
 


Room. 16:16: Kaikki Kristuksen seurakunnat tervehtivät teitä.
 


2 Kor. 1:1: Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle ynnä kaikille pyhille koko Akaiassa.
 


Ef. 1:1: Efesossa oleville pyhille ja uskoville.


Tehtävä: Lue Matt. 22:1-12: häävieras ilman häävaatteita, ja Matt. 13:47-48: vertaus nuotasta.


230.

Mikä on kirkkokunta?


Kirkkokunta on paikallisseurakuntien yhteenliittymä, jossa ne tekevät yhteistä työtä saman tunnustuksen alla. Apostolisena aikana ei seurakunnilla ollut kiinteämuotoista, järjestynyttä kirkkokuntaa, vaikka niiden kesken vallitsi uskonveljellinen yhteys ja niillä oli yhteistä toimintaa Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Oikea tunnustus, uskonveljellinen yhteys ja yhteinen työ ovat jumalallisia asioita, mutta itse kirkkokunta organisaationa on vapaan harkintavallan asia.

Tehtävä: Lue Apt. 15: Antiokian ja Jerusalemin seurakuntien yhteistoiminta opin asiassa, ja 2 Kor. 8:18-9:15: yhteistä julistustoimintaa, yhteistä avustuspalvelua, esirukouksia toisen seurakunnan puolesta, mikä kaikki oli tunnustautumista Kristuksen evankeliumiin (9:13).


231.

Millaisia tulee paikallisseurakuntien ja kirkkokuntien olla?


Jumala tahtoo, että kristilliset paikallisseurakunnat ja kirkkokunnat omistavat, tunnustavat ja opettavat hänen sanansa opin kaikissa opinkohdissa puhtaana ja käyttävät pyhät sakramentit Kristuksen asetuksen mukaan oikein. Toisin sanoen, Jumala tahtoo, että kirkon tuntomerkit ovat niissä puhtaat. (Oikeauskoinen näkyvä kirkko).


Matt. 28:20: Opettamalla heidät pitämään kaikki, mitä minä olen teidän käskenyt pitää.
 


1 Kor. 1:10: Mutta minä kehotan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte sovinnossa ja että teillä olisi sama mieli ja sama ajatus.


232.

Millaisia näkyviä paikallisseurakuntia ja kirkkokuntia on kuitenkin olemassa ulkonaisessa kristikunnassa?


Näkyviä paikallisseurakuntia, kirkkokuntia ja myös kirkkoliittoja on kahdenlaisia: 1. Oikeaa oppia opettavia ja tunnustavia (oikeaoppinen kirkko) ja 2. väärää oppia sallivia ja opettavia kirkkoja (toisoppinen eli vääräoppinen kirkko).

Oikeaoppinen kirkko oli aikanaan apostoliset seurakunnat, luterilaisen uskonpuhdistuksen puhdistamat kirkot ja meidän aikanamme uskolliset luterilaiset (tunnustukselliset) seurakunnat ja kirkot. Toisoppinen kirkko oli aikanaan esimerkiksi areiolaiset, nykyisin paavikirkko, kreikkalaiskatolinen kirkko, reformoidut kirkot ja uudestikastajaliikkeet sekä nimiluterilaiset kirkot. Toisoppisia kirkkoliittoja ovat nykyisin esimerkiksi Luterilainen maailmanliitto ja Kirkkojen maailmanneuvosto.


233.

Miten kristityn tulee suhtautua oikeaoppiseen kirkkoon?


Kristityn tulee uskollisesti pitäytyä oikeaoppiseen kirkkoon.

Meidän tulee uskomme vahvistukseksi ahkerasti osallistua sen järjestämiin jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin, kuulla sen tarjoamaa opetusta ja käyttää pyhiä sakramentteja.

Meidän tulee uskollisena oikeauskoiselle kirkolle toteuttaa hengellistä pappeutta sekä vointimme mukaan uhrata Herralle ja siten auttaa seurakunnan toiminnan ylläpitämistä ja Jumalan puhtaan sanan levittämistä.

Emme saa pahentua oikeauskoisen kirkon ristinalaisuuteen ja pienuuteen.

Meidän tulee myös kantaa kärsivällisesti toistemme heikkouksia ja osoittaa uskonveljellistä rakkautta toisiamme kohtaan.


Apt. 2:42: He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa.
 


Joh. 10:27: Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja ne seuraavat minua.
 


Hebr. 10:25: Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme.
 


1 Piet. 2:9: Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa.
 


Gal. 6:6,10: Jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkea hyvää opettajallensa... Sen tähden kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskonveljille.
 


2 Kor. 9:7: Antakoon kukin niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä Jumala rakastaa iloista antajaa.
 


2 Tess. 3: 1: Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne.
 


Ef. 4:1-3: Kehotan teitä ... vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään Hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä.
 


1 Tess. 5:14: Nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia, holhotkaa heikkoja, olkaa pitkämielisiä kaikkia kohtaan.
 


Luuk. 12:32: Älä pelkää, sinä pieni lauma. Sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.


234.

Miten kristityn tulee suhtautua pysyvästi toisoppisiin seurakuntiin, kirkkoihin ja kirkkoliittoihin?


Kristityn tulee pysyä erossa toisoppisesta kirkosta, ja jos hän on jo sellaiseen joutunut, hänen tulee erota siitä ja liittyä oikeauskoiseen kirkkoon. Oikeauskoisen kirkon jäsen ei osallistu toisuskoisen kirkon toimintaan eikä käy siellä ehtoollisella.


1 Joh. 4: 1: Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
 


Matt. 7:15: Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
 


Room. 16:17: Minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä.
 


2 Kor. 6:14-17: Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? ... Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani.
 


2 Joh. 10-11: Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi. Sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.


Tehtävä: Keskustellaan, miksi kirkkokysymyksen ratkaiseminen Jumalan Sanan nojalla on ihmisille usein vaikeata.


235.

Millainen tie Kristuksen kirkolla on täällä ajassa kuljettavana?


Vaikka kaikki uskovat ovat uskon kautta autuaita ja vaikka heillä on sydämessä Jumalan rauha, he kuitenkin elävät täällä ajassa ristinalaisina ja saavat kokea samaa, mitä Vapahtaja koki alennuksen tilassa ollessaan. Täällä ajassa Kristuksen kirkko on taisteleva kirkko.


Apt. 14:22: Monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä sisälle Jumalan valtakuntaan.
 


Matt. 10:22: Te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.
 


Luuk. 9:23: Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.
 


Ef. 6:11: Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.


236.

Mikä on Kristuksen kirkon lopullinen osa?


Kun valittujen täysi luku on tullut Kristuksen seurakuntaan, Kristus tulee tuomiolle ja vie seurakuntansa iankaikkiseen iloon taivaaseen. Tätä taivaallista, kirkastettua seurakuntaa sanomme riemuitsevaksi seurakunnaksi. Tämä Jumalan sanan totuus antaa taistelevalle seurakunnalle suuren lohdutuksen ristin ja vainojen alla.


Matt. 5: 10: Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.
 


Ilm. 19:7,9: Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut... Autuaat ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle... Nämä sanat ovat todet Jumalan sanat.


Viimeksi päivitetty ( 13.07.2005 )
« Edellinen   Seuraava »
Kristinoppi
Johdanto
Raamattu
Ensimmäinen luku
Toinen Luku
Kolmas luku, Herran rukous
Neljäs luku, sakramenteista
Viides luku, Avaintenvalta ja rippi
Kuudes luku, Pyhän ehtoollisen sakramentti
Luterilaisten tunnussana
LISÄYS 1, Herran siunaus
LISÄYS 2, Armolahjoista
LIITE 1, Raamatun kirjat ja niistä käytetyt lyhennykset
LIITE 2, Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat
LIITE 3, Kirkkovuosi
LIITE 4, Ohje kasteen toimittamiseksi hätätapauksessa
LIITE 5, Konfirmaatiokysymykset ja -vastaukset
LIITE 6, Nikealainen uskontunnustus
LIITE 7, Athanasioksen uskontunnustus
 
Top!
Top!